dr Jelena Mrđen

Dr Jelena Mrđen završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, studijski program stomatologija 2015.godine. Trenutno je na specijalizaciji iz Ortopedije vilica.

Učesnik radnih kurseva, kongresa, te stručnih simpozijuma.