dr Saša Dabić

Dr Saša Dabić završio je Stomatološki fakultet u Banjoj Luci, a specijalističke studije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu na Klinici za oralnu hirurgiju.

Učesnik i organizator brojnih kongresa i stručnih usavršavanja u zemlji i inostranstvu. Dugogodišnje iskustvo na području dentalne implantologije, implantološki sistem STRAUMANN GROUP. Licencirani pedavač renomirane austrijske firme W&H, za proizvodnju medicinske opreme, koja se koristi u implantologiji.

Predsjednik Komore doktora stomatologije Republike Srpske.