Da li ste znali da postoji i kućno izbjeljivanje vaših zuba, ali pod kontrolom stomatologa?

Šta to tačno podrazumijeva i kako se radi?

Izbjeljivanje zuba pod kontrolom stomatologa ne podrazumijeva izbjeljivanje koje možete pronaći na internetu, portalima ili stranicama za prodaju olovki ili trakica za izbjeljivanje!

Nakon pregleda, snimka zuba, popravke ili liječenja zuba, te na kraju poliranja i uklanjanja čvrstih naslaga možemo pristupiti izbjeljivanju, bilo ordinacijskom ili kućnom.

Stomatolog uzima otiske vaših zuba, otisnim masama ili digitalno, te ih šalje u labaratoriju da se izrade udlage, koje odgovaraju vašim zubima. U tim udlagama postoje mali prostori u koje se postavlja gel.
Gel koji mi koristimo je gel američke firme Ultradent i zove se Opalescence PF. Taj gel dolazi u različitim koncentracijama i ukusima, te na taj način možemo prilagoditi izbjeljivanje svakom pacijentu.
Udlage se nose tokom dana u trajanju od 30 min do par sati, pacijentima je prijatno i mogu da prate proces izbjeljivanja. Stomatolog tokom tih dana prati pacijenta, sam proces izbjeljivanja, da li postoji osjetljivost kao i koliko dugo dana treba da traje izbjeljivanje. Ova vrsta izbjeljivanja se prilagođava svakom pacijentu posebno.