Zašto je protetski rad fiksiran cementima (ljepilom) na šest implantata jeftiniji od rada na četiri implantata, koji je fiksiran sistemom šrafljenja?

Odlučili smo da Vam napišemo jedan tekst zašto je to tako i zašto mi u našoj klinici izbjegavamo da radimo radove cementirane na implantatima.

Vrlo je važno za razumjeti da je ljudski organizam podložan kako spoljašnjim uticajima (pad, trauma, udarac, stres), tako i unutrašnjim (zagrižaj, škripanje, bolesti) i da je tokom planiranja potrebno razmišljati i o potencijalnim problemima koji se mogu desiti  u budućnosti, te koji su to načini kojim možemo najlakše i najjednostavnije po pacijenta korigovati nastali problem.

Da bi ušli u srž ovog razloga potrebno je razlikovati šta to znači cementiran, a šta znači šrafljen protetski rad. Cementirani protetski radovi na implantatima znači da su oni zaljepljeni cementom za implantne supratrukture i kao takvi ne mogu da se skidaju. Ukoliko bi se desio nekakav problem (napuknuće krunice, gubitak kosti oko implantata), takav rad je neophodno presjeći, skinuti i praviti ponovno novi rad, odnosno potpuno uništiti taj rad.

Radovi šrafljeni na implantatima su zavrnuti šarafom ili vijkom u implantate i kao takvi mogu da se skinu ukoliko je potrebno da se urade neke vrste korekcija u budućnosti. To znači da se lako skidaju, lako su popravljivi, ne radi se novi rad. Čak i ukoliko je potrebno da se radi novi rad, takvi radovi se vrlo lako skidaju, te je ovakav način izrade vrlo komforan za pacijenta, posebno uz današnje otiskivanje intraoralnim skenerom.

Bitno je naglasiti da ukoliko je potrebno da se ovakvi radovi skinu iz nekog razloga pacijenti uvijek imaju privremene radove.

Privremeni radovi su najčešće plastični radovi koji su se koristili tokom perioda zarastanja i osteointegracije implantata. Nakon završetka definitivnog rada privremeni radovi se dezinfikuju , sterilišu, pakuju i daju pacijentima na čuvanje. 

Kod takvih situacija ljekar radove na šraf može vrlo lako da odšrafi i pošalje u zubotehničku laboratoriju na korekciju, dok kod radova na implantatima koji su cementirani nema tu mogućnost i takvi radovi se moraju presjecati da bi se skinuli i raditi ponovo. 

Isto tako jedna od vrlo bitnih informacija je da se ovakve vrste radova na redovnim kontrolama mogu skinuti, ispjeskirati, očistiti, ispolirati i ponovo vratiti sistemom šrafljenja.