Zašto cijene implanto-protetskog rada nije poželjno tražiti preko facebooka, instagrama, telefona, pa čak i e-maila?

Svakodnevno se susrećemo sa upitima ove vrste, međutim zašto mi nismo u mogućnosti da Vam napišemo koliko nešto tačno košta, posebno kada se radi o velikim rekonstrukcijama. 

Da, mi možemo reći koliko je cijena jednog implantata, jedne krunice, kao i cijenu radova po principu all on four ili all on six koncepta. Međutim, nisu svi pacijenti za sistema all on four ili all on six, nekome su potrebni implantati, neko nema početne uslove za ugradnju implantata.

Svaki pacijent je individua za sebe i kao takvoj joj trebamo pristupiti. Da bi vam mogli dati prijedlog terapije, a samim tim i cijenu koštanja iste, neophodan je klinički pregled, dodatne dijagnostičke procedure, RTG dijagnoszika itd… Bez kliničkog pregleda, analize snimaka zuba i kosti, te plana terapije nije moguće dati prijedlog koji je različit kod svakog pacijenta, pa samim tim i koliko će ta terapija da košta.

Pacijenti na ovakve vrste upita često znaju dobiti predračun putem e-maila, facebooka ili instagrama koji onda upoređuju sa predračunima drugih ordinacija.

Postavlja se pitanje šta je to zbog čega se pacijenti odluče za neki predračun? Da li je to ljekar koji će da provede tu vrstu terapije? Da li vrsta implantata koja se ugrađuju? Ili je to cijena ispisana na kraju?

Koliko u takvo važnim odlukama  finansijski aspekt igra ulogu?

Cijena jeste vrlo bitna, međutim ne treba da bude jedini faktor, čak ni među prva tri faktora prilikom donošenja odluke. 

Razlike na koje treba obratiti pažnju prilikom odlučivanja su:  ko je ljekar koji ugrađuje implantate, koliko iskustva ima u implantologiji, koja vrsta implantata se ugrađuje, koja vrsta privremenog protetskog rada će biti urađena  i da li će ga uopšte imati, te koja vrsta definitvnog rada. Kakva je mogućnost korekcije tog rada u budućnosti , ukoliko bude trebala.

Raspitajte se o ordinacijama koje su vam uži izbor, pročitajte recenzije, pitajte poznanike i prijatelje.

Recimo rad na šest implantata cementiran je jeftiniji od rada na četiri implantata na šraf ili vijak.  Da biste saznali zašto je to tako možete da pročitate u tekstu na našem sajtu pod nazivom ‘ Zašto je protetski rad fiksiran cementima (ljepilom) na šest implantata jeftiniji od rada na četiri implantata koji je fiksiran sistemom šrafljenja?

 Neka vam za konačnu odluku za vaše oralno zdravlje ne bude glavni pokretač novac, nego povjerenje i sigurnost u tim ljekara koji će da izvedu terapijsku proceduru do kraja.

Da li će se problemi nekad dešavati? Da, hoće. Živa smo bića pod konstantnim promjenama koje se u organizmu dešavaju, te ponekad ne možemo da predvidimo sve potencijalne probleme. Zato je bitno da imate ljekare koji će biti tu da vam osiguraju podršku i rješenje ukoliko bude potrebno.